Išbandyk save!

Patyrimų Trasa
Džiuginėnuose!

Patirtinis mokymasis

Tai ugdymo tikslu kryptingai suorganizuotas procesas, kai mokomasi iš asmeninės ugdymo metu nutinkančios patirties, dalyvaujant tam tikrose veiklose. Šitas mokymosi būdas patrauklus tuo, kad mokomasi ne iš knygų ar eksperto, o žvelgiant į savo patyrimą. Todėl būna sunku prognozuoti, ką kiekvienas dalyvis išmoks, ir kokie pokyčiai įvyks. Dažniausiai dalyviams siūlomos įtraukiančios, aktyvios, nekasdieniškos veiklos, kuriose daug neapibrėžtumo. Tai skatina mokymąsi. Bene svarbiausia patirtinio mokymosi dalis yra patirties apmąstymas ir įvardinimas: kas vyko, ką pastebėjome, kaip jautėmės. Reflektuodami savo patirtį grupės dalyviai, atlikę tas pačias užduotis su tais pačiais žmonėmis, įvardina skirtingus supratimus, formuluoja sau svarbias išvadas. Būna, kad po to jas susieja su įprastine veikla kasdieniniame gyvenime ir keičia savo elgesį, reakcijas, požiūrį...

Kam tai skirta?

Patirtinio mokymosi centre dirbame su įvairiomis žmonių grupėmis. Mūsų mėgstamiausi, patikrinti metodai dirbant su grupėmis  - patirtiniai žygiai ir patirtinės aukščio užduotys. Atsižvelgdami į grupės poreikį ir keliamus mokymosi tikslus organizuojame vienos ar kelių dienų mokymus.

  Ši mokymosi forma yra patraukli, vykstanti neformalioje aplinkoje ir siūlanti daug iššūkio. Toks mokymosi būdas, kai žmonėms leidžiama patirti pvz. atlikti užduotį ir po to užduoties metu įgyta patirtis yra reflektuojama. Besimokantieji kviečiami pagalvoti, kas vyko užduoties metu, kaip jautėsi, ką išgyveno ir pan. Kiekviena nauja patirtis (užduotis) yra aptariama. Tik aptarta, įsisąmoninta patirtis yra mokymosi medžiaga dalyviui: būna, kad žmonės atranda naujų dalykų apie save, pasitvirtina senas tiesas, netgi pasiryžta jas keisti.

Temos:

  • Asmeninis savęs pažinimas, savo ribų pajautimas.
  • Kartu besimokančių, dirbančių, daug laiko kartu praleidžiančių žmonių gilesnis tarpusavio pažinimas.
  • Pasitikėjimo savimi ir kitais grupės nariais didinimas.
  • Bendravimo kokybės gerinimas.
  • Lyderystės įgūdžių stiprinimas.

Grupės:

  • Moksleivių klasės, mokyklų bendruomenės.
  • Jaunimo grupės.
  • Dirbantys su jaunimu specialistai, socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai.
  • Bendruomenių nariai.
  • Įstaigų/įmonių komandos/ kolektyvai.

Ką mes turime

Apgyvendinimas

Galimybę rengti stovyklas vienai nakčiai ar ilgesniam laikui žmonių grupei iki 32 asmenų. Apsigyvename bendrose patalpose - 2 kambariuose po 16 asmenų, dviaukštėse lovose.

Konferencijos
patalpos

Galimybę rengti stovyklas vienai nakčiai ar ilgesniam laikui žmonių grupei iki 32 asmenų. Apsigyvename bendrose patalpose - 2 kambariuose po 16 asmenų, dviaukštėse lovose.

Virtuvė

Galimybę rengti stovyklas vienai nakčiai ar ilgesniam laikui žmonių grupei iki 32 asmenų. Apsigyvename bendrose patalpose - 2 kambariuose po 16 asmenų, dviaukštėse lovose.

Lauko pramogos

Galimybę rengti stovyklas vienai nakčiai ar ilgesniam laikui žmonių grupei iki 32 asmenų. Apsigyvename bendrose patalpose - 2 kambariuose po 16 asmenų, dviaukštėse lovose.

Aplinkinės vietos

Galimybę rengti stovyklas vienai nakčiai ar ilgesniam laikui žmonių grupei iki 32 asmenų. Apsigyvename bendrose patalpose - 2 kambariuose po 16 asmenų, dviaukštėse lovose.

Iš istorijos

Patirtinio mokymosi centras, priklausantis viešajai įstaigai Telšių jaunimo centrui, įsikūręs Džiuginėnų kaime Gadūnavo seniūnijoje Telšių rajone visai šalia Džiuginėnų dvaro. Tai buvo ištuštėjęs, daug visko patyręs, senas mokyklos pastatas, kuris, pakliuvęs į jaunimo centro rankas, prikeltas naujam gyvenimui, naujai veiklai, naujoms patirtims. Šiandien čia ramybės nerasi - taip, kaip ir seniau, tik truputį kitaip.  Žmonės čia būna ne po vieną, o grupėmis, kurios atvyksta MOKYTIS pačiais nekasdieniškiausiais  metodais. Mokytis iš savo patirties. Čia žmonėms skatinami būti laisvi rinktis  užduotis, išsikelti sau asmeninius ar grupinius tikslus, bandyti, klysti, dar kartą bandyti, pasidalinti atradimais, supratimais, matymais.

Šitą mokymąsi vadiname PATIRTINIU.